Nội tạng gà
Kê gà

Kê gà

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Cật gà

Cật gà

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Da gà

Da gà

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Phao câu

Phao câu

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Mề

Mề

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Gan

Gan

Giá: Liên hệ
Đặt hàng
Tim

Tim

Giá: Liên hệ
Đặt hàng