SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

2.1 Sứ mệnh:

- Nỗ lực sáng tạo không ngừng xây dựng chuỗi các sản phẩm Tươi ngon - Tiện Lợi - Tiết Kiệm mang thương hiệu TSBTN, FOOD89, ONEFOOD,TUNA123, ONEPET tới người tiêu dùng Việt Nam.
- Chinh phục thị trường thực phẩm Thế Giới, đáp ứng các thị trường khó tính. Xây dựng thành công thương hiệu, nâng tầm vị thế & uy tín của Việt Nam trên trường Quốc tế.
- Hướng tới hỗ trợ ngư dân Việt Nam quản lý chất lượng ngay sau đánh bắt bằng công nghệ Nano Ice, giữ trọn Tinh Hoa Thiên Nhiên - Tươi Nguyên Vị Biển.

2.2 Tầm nhìn: 

- Trải qua 10 năm 2020-2030 Trở thành nhà nhập khẩu thực phẩm đông lạnh số I Việt Nam
- Định vị thương hiệu TSBTN, FOOD89, ONEFOOD,TUNA123, ONEPET trên thị trường quốc tế. 

2.3 Giá trị cốt lõi:

Bắc Trung Nam - Food89 hoạt động dựa trên 9 giá trị cốt lõi sau: