Tuyển dụng Tháng 7/2020: Nhân viên Bảo trì

Tuyển dụng Tháng 7/2020: Nhân viên Bảo trì


Vị trí: Nhân viên Bảo trì máy móc

Mức lương: 8 - 15 Triệu

Ngày hết hạn: 31/07/2020

Thông tin chi tiết:

Ứng tuyển


Chỉ nhận file pdf, doc, docx