Bản chất phát triển của một doanh nghiệp là gì?

23/08/2015

Bản chất phát triển của doanh nghiệp là sự chuyển hóa hiệu quả các yếu tố, nhân tố đầu vào bằng hoạt động nội tại thành giá trị mới hữu ích, rồi chuyển giao các giá trị đó ra bên ngoài tới Khách hàng và các đối tác khác để thu được lợi ích… Quá trình đó được thực hiện liên tục trong dòng chảy của doanh nghiệp: vượt lên các sức ép, tự hoàn thiện tổ chức, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng giá trị cho sản phẩm,… làm nên chuỗi bậc thang đi lên của doanh nghiệp!

Du-an-nha-may-Thuy-San-Bac-Trung-Nam
Dự án xây dựng nhà máy Thủy Sản Bắc Trung Nam – Đà Nẵng

Bên cạnh đó, với dòng chảy thời gian, sự phát triển của nhân loại luôn đề cao việc bảo tồn và kế thừa tinh hoa, các giá trị vốn có của thiên nhiên (thông qua sự tiến hóa và chọn lọc lâu dài) khi khai thác môi trường, trong sản xuất, chế biến, sử dụng sản phẩm… Có thể nói, ngoài vấn đề giảm chi phí là điều khó khăn phổ biến, tất yếu với mọi doanh nghiệp thì việc hiện thực được vấn đề “đóng gói” những giá trị thiên nhiên, sẽ giúp cho doanh nghiệp có những bước tiến lớn trong quá trình kinh doanh.
Trải nghiệm qua nhiều sự biến động của thị trường, cùng với sự trân trọng giá trị thiên nhiên, trân trọng Khách hàng, TS BTN.Co đã đề ra, theo đuổi kinh doanh với Slogan:
TINH HOA THIÊN NHIÊN, TƯƠI NGUYÊN VỊ BIỂN
Tất cả các sản phẩm thủy hải sản, từ khi nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, cung cấp thành phẩm ra thị trường, TS BTN.Co luôn nỗ lực thực hiện trọn vẹn ý nghĩa của Slogan. Và với tinh thần nghiêm túc, nhiệt tình, thân thiện … chú trọng hướng đến việc phục vụ, bảo vệ, phát triển và mang lại lợi ích cao nhất cho Khách hàng, TS BTN.Co quan niệm: “Khách hàng và nguồn thiên nhiên – Nguồn sống của doanh nghiệp”.

Vu-Thi-Thu-Hong-Tong-Giam-Doc-Thuy-San-Bac-Trung-Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẮC TRUNG NAM
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin khác