Lườn cá Cờ Kiếm

Mô tả
Lườn cá cờ kiếm bỏ da, bỏ xương

Kích cỡ
150gr, 70gr, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng

Đóng gói
Hút chân không, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng

Các sản phẩm khác