Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối

23/11/2015

Công nhân nhà máy Thủy Sản Bắc Trung Nam đang tham gia sản xuất

Cá chim

20/11/2015

  Cá Chim và Cá Basa: Thủy Sản Bắc Trung Nam chiếm 75% trên tổng sản lượng 10500 tấn. Đạt doanh thu 12.8 triệu USD

Thủy sản Bắc Trung Nam – Chi nhánh Sơn La

07/01/2015

Đang cập nhật…