Hải sản – Seafood

Cá Cờ Gòn xiên que

15/01/2015

Mô tả Cá Cờ Gòn bỏ da, bỏ xương, cắt miếng nhỏ và xiên thành từng que Kích cỡ 100gr/que, 125gr/que, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng Đóng gói Hút chân không từng que, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng

Cá Cờ Kiếm cắt lát

15/01/2015

Mô tả Cá cờ kiếm bỏ da, bỏ xương, cắt steak bằng máy cưa Kích cỡ 6oz, 8oz, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng Đóng gói Mạ băng, hút chân không, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng