Xuất Khẩu Thủy Sản Năm 2020 Có Thể Cán Đích 8,6 Tỷ USD

Xuất Khẩu Thủy Sản Năm 2020 Có Thể Cán Đích 8,6 Tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản nửa đầu năm gặp khó khăn lớn do Covid-19, nhưng nhờ phục hồi và tăng trưởng tốt trong những tháng cuối năm nên có thể năm nay kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt khoảng 8,6 tỷ USD.    

Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam bắt đầu hồi phục từ tháng 7 và tăng trưởng 2 con số kể từ tháng 9 đến nay. Cụ thể, xuất khẩu thủy sản tăng 10% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 12% trong tháng 10 đạt mức lỷ lục 919 triệu USD, và tăng 13% trong tháng 11 đạt 868 triệu USD.

Nhờ tăng trưởng 2 con số liên tục trong 3 tháng qua, xuất khẩu thủy sản từ đầu năm đến cuối tháng 11 chạm mức tương đương cùng kỳ năm 2019 là trên 7,8 tỷ USD. Qua đó, VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản cả năm 2020 sẽ đạt tương đương năm 2019 với 8,58 tỷ USD.

Xuất khẩu thủy sản đạt được giá trị như trên trong cả năm nay, chủ yếu nhờ xuất khẩu tôm duy trì sự tăng trưởng ổn định. Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu tôm đạt khoảng 3,5 tỷ USD, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2019. Với mức duy trì tốt như hiện nay, xuất khẩu tôm cả năm dự kiến đạt trên 3,85 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2019.

Xuất khẩu hải sản hồi phục trong mấy tháng qua cũng góp phần không nhỏ để giá trị xuất khẩu thủy sản cả năm dự kiến tương đương với năm 2019.

Xuất khẩu hải sản giảm sâu trong tháng 3 và tháng 5 (giảm lần lượt 47% và 20%), sau đó hồi phục dần, bắt đầu có tăng trưởng dương từ tháng 8. Sau khi tăng mạnh 15% trong tháng 9, xuất khẩu hải sản tăng 2% trong tháng 10 và tiếp tục tăng 8% trong tháng 11 đạt khoảng 305 triệu USD.

Tính đến hết tháng 11, tổng giá trị xuất khẩu hải sản của Việt Nam đạt trên 2,9 tỷ USD, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2019. Dự tính xuất khẩu hải sản cả năm 2020 đạt gần 3,2 tỷ USD, gần tương đương với năm 2019.

Trong top 6 thị trường chính, trong tháng 11, thị trường Mỹ, EU và Trung Quốc đều có tăng trưởng dương lần lượt là 25%, 30% và 15%. Trong đó, XK sang Mỹ từ tháng 6 tăng mạnh với mức tăng cao hơn qua các tháng. Lũy kế hết tháng 11, XK thủy sản sang thị trường này đạt trên 1,5 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019. Ước tính cả năm XK thủy sản sang Mỹ đạt 1,65 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2019.

Thị trường EU hồi phục mạnh từ tháng 9 với mức tăng 19-30%. Lũy kế 11 tháng, XK sang EU đạt 900 triệu USD, giảm 3,8%. Ước tính XK sang EU (trừ Anh) trong năm 2020 đạt khoảng 992 triệu USD, giảm 2,4% so với năm 2019.

XK thủy sản sang Trung Quốc tháng 11 tăng 19% sau khi tăng 27% và 16% trong tháng 9 và tháng 10. Lũy kế XK sang Trung Quốc 11 tháng năm 2020 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 3,4% và cả năm 2020 ước đạt 1,48 tỷ USD, tăng gần 5%. Thị trường này đang có động thái kiểm soát chặt NK thủy hải sản do lo sợ lây nhiễm Covid, do vậy, mức tăng XK sang Trung Quốc dự báo thấp hơn trong những tháng tới.

XK thủy sản sang Nhật Bản sụt giảm từ tháng 5 cho đến nay, mặc dù mức sụt giảm đang thấp dần, nhưng cũng khiến kết quả 11 tháng bị giảm 4,3% đạt gần 1,3 tỷ USD. Ước tính XK sang Nhật cả năm 2020 đạt 1,4 tỷ USD, giảm 3,6%.

XK sang Hàn Quốc giảm nhẹ 2% trong tháng 11 và XK tính đến hết tháng 11 ước đạt 700 triệu USD, giảm gần 2%. Cả năm 2020, XK thủy sản sang thị trường này ước đạt 770 triệu USD, giảm 1,6%. Trong khi đó, XK sang ASEAN liên tục giảm sâu 2 con số trong những tháng qua, đạt 519 triệu USD tính đến hết tháng 11/2020, giảm 18%, ước tính cả năm đạt 569 triệu USD, giảm 18%.