Chất lượng sản phẩm

THUỶ SẢN BẮC TRUNG NAM CAM KẾT: HIỆN THỰC TƯƠNG LAI BẰNG LAO ĐỘNG TUYỆT ĐỈNH CỦA CHÚNG TA

thuy-san-bac-trung-nam-4

Cán bộ CNV Thủy Sản Bắc Trung Nam trong 1 lễ tôn vinh

Bản chất phát triển của doanh nghiệp là gì ? Là chuyển hóa hiệu quả các các yếu tố, nhân tố đầu vào bằng hoạt động nội tại, thành giá trị mới hữu ích, rồi chuyển giao được các giá trị đó ra bên ngoài cho khách hàng và các đối tác khác được hưởng lợi… Quá trình đó liên tục trong dòng thời gian: Vượt lên các sức ép, tự hoàn thiện tổ chức, nâng cấp tiêu chuẩn văn minh tạo sản phẩm… làm nên chuỗi bậc thang đi lên của Doanh nghiệp !

Bên cạnh đó, từ xưa và càng đến thời hiện đại, sự tiến bộ của nhân loại luôn đề cao việc bảo tồn được những nguyên chất, tinh hoa, các giá trị vốn có của hiên nhiên (thông qua sự tiến hóa lâu dài mới có)…khi khai thác môi trường, trong sản xuất, chế biến, sử dụng sản phẩm… Có thể nói, ngoài nỗ lực giảm chi phí như là điều khó khăn phổ biến, tất yếu với mọi doanh nghiệp, nếu hiện thực được việc ‘đóng gói’ những giá trị thiên nhiên vào quá trình kinh doanh, sẽ là thành công tuyệt đỉnh !

Trải nghiệm qua bao lớp sóng ‘bạc đầu’ của thị trường, hơn thế: Với tinh thần trân quý thiên nhiên, trân trọng khách hàng, TSBTN.Co đã đề ra, theo đuổi kinh doanh theo Slogan của mình: TINH HOA THIÊN NHIÊN, TƯƠI NGUYÊN VỊ BIỂN ! Tất cả các sản phẩm thủy sản, từ khi nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, cung cấp, TS BTN.Co luôn nỗ lực hiện thực trọn vẹn ý nghĩa của hai điều trên, bằng tinh thần liêm chính, tươi lành, chân thiện… nhất nhất hướng đến phục vụ, bảo vệ, phát triển tốt: Khách hàng và nguồn thiên nhiên – đã nuôi sống mình !

TS BTN.Co trong mọi hoạt động, được định hướng bởi quan điểm xuyên suốt (vừa là đạo đức vừa là hạt nhân kinh doanh cốt lõi) Tổng lợi ích của khách hàng nhận được sẽ bằng tổng giá trị gia tăng của: Người sản xuất, người cung cấp, người phân phối, người bán hàng tích hợp vào. Trong đó chính TS BTN.Co là đầu mối, là trung tâm tạo nên động lực lao động sản sinh ra tập các giá trị gia tăng như thế cho các bên. Vì thế, lẽ tất yếu: Lợi ích của TS BTN.Co luôn là cuối cùng, nhưng thực có, để tổn tại tốt và thúc đẩy phát triển chung khi đem đến, chia sẻ được lợi ích của những đối tác cùng với mình !

Trải nghiệm qua bao lớp sóng ‘bạc đầu’ của thị trường, hơn thế: Với tinh thần trân quý thiên nhiên, trân trọng khách hàng, TSBTN.Co đã đề ra, theo đuổi kinh doanh theo Slogan của mình: TINH HOA THIÊN NHIÊN, TƯƠI NGUYÊN VỊ BIỂN ! Tất cả các sản phẩm thủy sản, từ khi nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, cung cấp, TS BTN.Co luôn nỗ lực hiện thực trọn vẹn ý nghĩa của hai điều trên, bằng tinh thần liêm chính, tươi lành, chân thiện… nhất nhất hướng đến phục vụ, bảo vệ, phát triển tốt: Khách hàng và nguồn thiên nhiên – đã nuôi sống mình !

TS BTN.Co trong mọi hoạt động, được định hướng bởi quan điểm xuyên suốt (vừa là đạo đức vừa là hạt nhân kinh doanh cốt lõi) Tổng lợi ích của khách hàng nhận được sẽ bằng tổng giá trị gia tăng của: Người sản xuất, người cung cấp, người phân phối, người bán hàng tích hợp vào. Trong đó chính TS BTN.Co là đầu mối, là trung tâm tạo nên động lực lao động sản sinh ra tập các giá trị gia tăng như thế cho các bên. Vì thế, lẽ tất yếu: Lợi ích của TS BTN.Co luôn là cuối cùng, nhưng thực có, để tổn tại tốt và thúc đẩy phát triển chung khi đem đến, chia sẻ được lợi ích của những đối tác cùng với mình !

Kinh doanh liên tục phải mở rộng, ngày nay có cơ hội đó trong không gian kinh tế mở toàn cầu, nhưng với phương châm đầy khoáng đạt và thách thức về tầm vóc lãnh đạo cũng như năng lực của Công ty, rằng: “Tư duy toàn cầu để hành động đúng tại địa phương, khai thác lợi thế và phát triển tốt tại địa phương để hướng ra toàn cầu”. Do vậy TS BTN.Co với ngành nghề của mình, thấu hiểu đầy đủ, thực hành phương châm đó thành “Nội địa sâu để Quốc tế hóa ! Quốc tế hóa để nội địa sâu” trong toàn bộ chuỗi kinh doanh của chính mình song song liên kết với các công ty Thủy Sản hàng đầu khắp nơi.

Các thành viên của TS BTN.Co đã lựa chọn năng lực nhất của mình, gắn với công việc đúng nhất để định vị chính mình trong tổ chức. Tất cả không ngừng phát triển trình độ lao động khiến sự nghiệp chọn mình, hơn thế giúp định vị TS BTN.Co có vị thế cao trong ngành thủy sản, thành lựa chọn hàng đầu trong nhu cầu tiêu dùng của toàn xã hội. Chúng ta cần làm việc hiệu quả hơn, chất lượng hơn, nỗ lực hơn từng ngày để Công ty của chúng ta mạnh hơn, cao hơn, xa hơn, văn minh hơn trong một thị trường không biên giới, ở đó cần sự cam kết về tính chuyên nghiệp và tiêu chuẩn ưu trội. Mỗi người sẽ thấy hạnh phúc, thành đạt trong thực tế, với thương hiệu TS BTN.Co được xã hội tôn vinh.

Hãy bắt đầu hữu ích từng việc nhỏ tốt, từ mỗi người, từ mỗi hôm, từ mỗi cơ hội… hãy tham gia nhiệt thành, hãy để lại dấu ấn lao động gia tăng của tất cả chúng ta trong từng bước phát triển nhìn thấy được của TS BTN.Co trên bước đường tương lai trong ngành Thủy sản. Với hàng hàng lớp lớp khách hàng đứng bên đại lộ liên quốc, hướng đến chúng ta vỗ tay ngợi ca, hoan hỉ !!!