Cá kiếm – swordfish

Sụn cá Cờ Kiếm

16/03/2015

Mô tả Sụn cá Cờ Kiếm Kích cỡ 200-250g, 250-300g, hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng Đóng gói 0,5-1kg/túi, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng

Lườn cá Cờ Kiếm

16/03/2015

Mô tả Lườn cá cờ kiếm bỏ da, bỏ xương Kích cỡ 150gr, 70gr, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng Đóng gói Hút chân không, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng