Cá hồi – salmon

Xương cá hồi

18/11/2015

    Xương cá Hồi (Một kiện)

Cá Hồi Cắt Khúc – 1 kiện mẫu

05/11/2015

CÁ HỒI CẮT KHÚC 1 kiện mẫu

Cá Hồi Bỏ Xương Còn Da

05/11/2015

Cá Hồi Bỏ Xương Còn Da

Cá Hồi Bỏ Ruột, Bỏ Đầu 1 Kiện Mẫu

05/11/2015

Cá Hồi Bỏ Ruột, Bỏ Đầu 1 Kiện Mẫu

Bụng Cá Hồi Đông Lạnh

05/11/2015

Bụng Cá Hồi Đông Lạnh