Cá biển – Ocean Fishes

Các loại cá

16/11/2015

Cá Dũa xiên que

16/03/2015

Mô tả Cá Dũa bỏ da, bỏ xương, cắt miếng nhỏ và xiên thành từng que Kích cỡ 100gr/que, 125gr/que, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng Đóng gói Hút chân không từng que, hoặc tùy theo yêu cầu khách hàng